โปรโมชั่นอินทนิล

คว้าโปรโมชั่นพิเศษล่าสุดก่อนใคร
เพลิดเพลินใจไปกับความอร่อยที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดี... เพื่อคุณ
drop-water
1 แถม 1 บุคลากรทางการแพทย์

1 แถม 1 บุคลากรทางการแพทย์

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
- ซื้อเครื่องดื่มอินทนิลเมนูใดก็ได้ ในราคาปกติ 1 แก้ว รับฟรี 1 แก้ว เมื่อแสดงบัตรแพทย์ พยาบาล หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
หรือสถาบันทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน
- จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ใบเสร็จ
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
- ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิ.ย. 64

สาขาที่ร่วมรายการ

1.โรงพยาบาลกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
2.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
3.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9
4.โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)
5.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต (อาคารจอดรถ ชั้น 5)
6.โรงพยาบาลนครปฐม
7.โรงพยาบาลบางบ่อ
8.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
9.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
10.โรงพยาบาลศรีธัญญา
11.โรงพยาบาลสามพราน (วัดไร่ขิง)
12.ถนนศรีจันทร์ (โรงพยาบาลขอนแก่น)
13.ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
14.สถาบันทันตกรรม กระทรวงสาธารณสุข
15.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

1 มิ.ย. - 30 มิ.ย.64
drop-water