โปรโมชั่นอินทนิล

คว้าโปรโมชั่นพิเศษล่าสุดก่อนใคร
เพลิดเพลินใจไปกับความอร่อยที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดี... เพื่อคุณ
drop-water
สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรบางจาก

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรบางจาก

สลิปสะสมคะแนนบัตรสมาชิกบางจาก ใช้แทนส่วนลด 10 บาท
ตั้งแต่ 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564
 
รายละเอียดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
สมาชิกบัตรบางจาก เติมน้ำมันบางจากทุกผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ 400 บาท ขึ้นไป
นำสลิปสะสมคะแนน มาใช้เป็นส่วนลด 10 บาท เมื่อซื้อเครื่องดื่มอินทนิลทุกเมนู

สลิป (สาขาเดียวกับร้านอินทนิล) 1 ใบ
สามารถใช้เป็นส่วนลดที่ร้านอินทนิล (สาขาเดียวกับสถานีบริการฯ ที่ระบุบนสลิป) ได้ 1 ครั้งและ จำกัด 1 สิทธิ์ / ใบเสร็จ
- จำกัด 50,000 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
ยกเว้นรายการส่งเสริมการขายนำแก้วมาเอง ลด 5 บาท
ระยะเวลาโครงการ 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายชื่อสาขาที่เข้าร่วมรายการ
1.อินทนิลสาขา พี.อาร์.แพรกหนามแดงปิโตรเลียม
2.อินทนิลสาขาเอกมัย
3.อินทนิลสาขาอุดมสุข 45
4.อินทนิลสาขาอ่อนนุช 17/1
5.อินทนิลสาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ยู ออยล์
6.อินทนิลสาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลสายันต์บริการ
7.อินทนิลสาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสมบูรณ์เซอร์วิส
8.อินทนิลสาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด สหรุ่งเรืองออยล์
9.อินทนิลสาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด สนวนรัตน์ปิโตรเลียม
10.อินทนิลสาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด ศีตะปันย์ เซอร์วิส
11.อินทนิลสาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนน้ำมันบางสะพาน
12.อินทนิลสาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชระปิโตรเลียม
13.อินทนิลสาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด ระโนดปิโตรเลียม
14.อินทนิลสาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ลำจวน วังน้ำเขียว ออยล์
15.อินทนิลสาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทรัพย์ปิโตรเลียม
16.อินทนิลสาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรวัฒนะบริการ
17.อินทนิลสาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด ป่าโมกปิโตรเลียม
18.อินทนิลสาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจ ปิโตรเลียม
19.อินทนิลสาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.อุดมทรัพย์
20.อินทนิลสาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เจริญรัตน์ (2535)
21.อินทนิลสาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญช่วยเหลือ(กระแสบน)
22.อินทนิลสาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำค้างออยล์ปิโตรเลียม
23.อินทนิลสาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาพาณิชย์ตราด (2524)
24.อินทนิลสาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพวรรณปิโตรเลียม
25.อินทนิลสาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีจิตต์ออยล์
26.อินทนิลสาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐภัทรซีวิคออยล์
27.อินทนิลสาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำนาญปิโตรเลียม
28.อินทนิลสาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด เครือพนม
29.อินทนิลสาขาหนองมน
30.อินทนิลสาขาหจก.โชคสมานบริการ 
31.อินทนิลสาขาหจก. ตั้งศรีศิริโชค (สุขาภิบาล3)
32.อินทนิลสาขาสุวินทวงศ์ 1
33.อินทนิลสาขาสุพรรณบุรี
34.อินทนิลสาขาสุขุมวิท 101/2
35.อินทนิลสาขาสุขสวัสดิ์
36.อินทนิลสาขาสิริวิมล ออยล์
37.อินทนิลสาขาสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจากสยามสุขสวัสดิ์ (สารภี)
38.อินทนิลสาขาสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจากก้าวไกลแก๊ส 
39.อินทนิลสาขาสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก อนันตกิจ บริการ
40.อินทนิลสาขาสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สิริศรีสุทโธ
41.อินทนิลสาขาสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สินเจริญ บ้านไผ่
42.อินทนิลสาขาสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก เพ็ชรประสิทธิ์
43.อินทนิลสาขาสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ประยูรบริการ
44.อินทนิลสาขาสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส สาขา 17 (บางกระดี)
45.อินทนิลสาขาสาขาวีเอส ปิโตรเลียม 
46.อินทนิลสาขาสัมฤทธิ์ออยล์ ปทุมธานี
47.อินทนิลสาขาสหพัฒพิบูลย์
48.อินทนิลสาขาสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด
49.อินทนิลสาขาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังขนาย จำกัด สาขาโกสุมพิสัย
50.อินทนิลสาขาสหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด (สาขา 1)
51.อินทนิลสาขาสหกรณ์การเกษตรศรีเทพ จำกัด (สาขา 2)
52.อินทนิลสาขาสหกรณ์การเกษตรลำลูกกา
53.อินทนิลสาขาสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด
54.อินทนิลสาขาสหกรณ์การเกษตรเมืองนครสวรรค์ จำกัด
55.อินทนิลสาขาสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
56.อินทนิลสาขาสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด
57.อินทนิลสาขาสหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด
58.อินทนิลสาขาสหกรณ์การเกษตรปัว
59.อินทนิลสาขาสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด
60.อินทนิลสาขาสหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง จำกัด
61.อินทนิลสาขาสหกรณ์การเกษตรเดิมบางนางบวช จำกัด
62.อินทนิลสาขาสหกรณ์การเกษตรชุมแสง จำกัด
63.อินทนิลสาขาสยามแก๊สสุขสวัสดิ์ ภูเก็ต
64.อินทนิลสาขาสยามแก๊สสุขสวัสดิ์  บายพาส สระบุรี
65.อินทนิลสาขาสนามบินอุดรธานี 
66.อินทนิลสาขาสนามบินสุราษฎร์ธานี
67.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันสวัสดิการกรมสรรพาวุธทหารเรือสัตหีบ
68.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจากสืบศิริ
69.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก-สหกรณ์การเกษตร เมืองตรัง จำกัด 
70.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก-ลาดหลุมแก้ว
71.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจากพีทูเอ็น ปิโตรเลียม 
72.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจากพี พลัส พาวเวอร์ (บ้านลำ)
73.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจากพหลโยธิน กม94 (IG)
74.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจากพหลโยธิน กม94 (IC)
75.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจากพรหมจักรปิโตรเลียม 
76.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจากพงษ์วัฒน์ ปิโตรเลียม
77.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจากไต๋ปิโตรเลียม
78.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจากโชคอนันต์ รีเทล แอนด์ ซัพพลาย
79.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก-กระบี่
80.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
81.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ไออาร์อาร์ คอร์ปอเรชั่น
82.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก เอสเอสซี ปิโตรเลียม 
83.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก เอสซี กรุ๊ป บางนา กม.5  
84.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก เอสเจซีพาวเวอร์ จอมบึง 
85.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก เอส ซี ออยล์ เซอร์วิส
86.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก เอมมี่ เอ็นจีวี 
87.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก อุดร-โพศรี 
88.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก อีซี่แก๊ส
89.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก อินฟินิท
90.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก อินบุรีสิงห์บุรี
91.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก อ่าวลึก กระบี่
92.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก หอมยิ้ม ปิโตรเลียม
93.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ห้วยยอด (ว.เจริญพงศ์ปิโตรเลียม)
94.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก หนุมันต์ ออลย์
95.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก หจก.โชควรรณา ปิโตรเลียม
96.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก หจก. ไอลดา ปิโตรเลียม
97.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก หจก. พีวาย โคราช
98.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก หจก. พรอรุณบริการ
99.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก เสรีไทย
100.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สุวรรณกิจ ก๊าซ แอนด์ ปิโตรเลียม
101.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สุทธิจิตพัฒนา
102.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สิริรุ่งเรือง แก๊สแอนด์ออยล์
103.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สิริกาญปิโตรเลียม อุดรธานี
104.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สายไหมคาร์เเก๊ส
105.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สามพราน 1
106.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาทิพวรรณปิโตรเลียม (สาขา1)
107.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สหะสันติสุขปิโตรเลียม
108.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก -สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด
109.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร (ลำปาง)
110.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จำกัด
111.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี
112.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน 
113.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สหกรณ์การเกษตรพิมาย
114.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน 
115.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สหกรณ์การเกษตรปลวกแดง2
116.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สหกรณ์การเกษตรปลวกแดง
117.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ
118.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สหกรณ์การเกษตร แหลมสิงห์ 
119.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สหกรณ์การเกษตร นิคมฯระยอง 
120.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สหกรณ์การเกษตร ดอยสะเก็ด
121.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สวัสดิการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาชายฝั่ง
122.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สวนหลวงขนส่ง 33 
123.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สยามสุขสวัสดิ์ อยุธยา
124.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สยามโปรเกรสปิโตรเลียม สงขลา
125.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สยามคันทรีคลับ
126.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สยามแก๊สสุขสวัสดิ์ 
127.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สมุยบ้านใต้
128.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สถาพรชัยแก๊ส บ้านไผ่
129.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สงวนพงษ์ ออยล์
130.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สกก.ห้วยยอด
131.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สกก. ละหานทราย
132.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก สกก. นิคมกบินทร์บุรี
133.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ศรีนครินทร์ ศรีด่าน 6 (ศรีนครินทร์ 2)
134.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ศรีนครินทร์ 
135.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก เวกัส ออโต้ สเตชั่น (บางกระดี)
136.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก วุฒิชัยปิโตรเลียม
137.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก วุฒากาศ
138.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก วีเอ็น แก๊ส
139.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก วีพีเซอร์วิส
140.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก วีพี ทรัพย์รุ่งเรือง
141.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก วนิศา 2014
142.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ลิ้มเจริญผล
143.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ลำลูกกา คลอง 7
144.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ร่ำรวยทรัพย์ปิโตรเลียม (คลองด่าน)
145.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ราชาวดีแก๊สแอนด์ปิโตรเคมีคัลส์
146.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก รัตณานนท์ บริการ
147.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก รัฐอรอัญญ์
148.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก รวยมหาทรัพย์ ปิโตรเลียม
149.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ร่มเกล้า 
150.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ไมลิจ พุทธมณฑล สาย 2
151.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก เมืองตรัง 2 
152.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก มิตรภาพ กม.92
153.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก มิตรภาพ กม.141
154.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก มอเตอร์เวย์ ปิโตรเลียม
155.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก มหาดไทย
156.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก โพนแก้ว สาขา 1 
157.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก เพ็ชรศิวะ ปิโตรเลียม
158.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก พีพีแอล 99 ปิโตรเลียม
159.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก พี.เจ ออยล์ ซับพลาย
160.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก พัทธนันท์ 2018 
161.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก พลังงานชล
162.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก พรีเมี่ยมออยล์ 
163.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก พราวออยล์
164.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก พระยาสุเรนทร์
165.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก พรธวัฒน์
166.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ปิโตรเลียม แอนด์ เฟรนด์
167.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ปั๊มโพธิ์ทองบริการ
168.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ปังปอนด์ออยล์
169.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ประยูรสมบูรณ์ทรัพย์ สาขา 1
170.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ประยูรแก๊ส แอนด์ ปิโตรเลียม
171.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ประกอบรัช ตราด
172.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก แบริ่ง
173.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส สาขา 25
174.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส สาขา 2
175.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก บุญศิลป์ ปิโตรเลียม ออยล์
176.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก บึงนารางแก๊ส 
177.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก บีซีจี 2012 อุดรธานี
178.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก บี.ซี.ปิโตรเลียม สมุทรปราการ
179.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก บี ปิโตรเลียม เซอร์วิส
180.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก บ้านพลังงาน ซีพี
181.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก บ้านนาเดิม สุราษฐ์ธานี
182.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก บางละมุง
183.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก บางนาตราด กม.27 (ขาเข้า) 
184.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก บางนา-ตราด กม.13 
185.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก บางนา กม27
186.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก บางจาก-แจ้งวัฒนะ
187.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก บางแค
188.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก บริษัท เค เอ เอส ออยล์ จำกัด 
189.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก บจก.เอ็น เค เอ็น ปิโตรเลียม (Thai P.D)
190.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก บจก. ป.ฟ้าใสเซอร์วิส
191.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก น้ำพอง เอ็นจีวี 2558 
192.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก นาโคก
193.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก นาคสมบูรณ์สุข
194.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก น เจริญแก๊ส 
195.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ธารทองเจริญ เอนเนอร์จี
196.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ธาตุทองปิโตรเลียม
197.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ธราปิโตรเลียม
198.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ธนาษิต 
199.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ธนาภิวัฒน์ซัพพลายส์ 
200.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ไทยแก๊สปิโตรเลียม 
201.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ไทย - เทค อินเตอร์เนชั่นเนล
202.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก โทชิเอ็นเนอร์ยี่ (ถ.พระเทพ)
203.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก เทพารักษ์ กม.3
204.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ทูเจ
205.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ที เอ็น เค คอร์ปอเรชั่น
206.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ที เอช แอล ปิโตรเลียม 
207.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ท่ามะกา กาญจนบุรี
208.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ทริปเปิ้ลเค กรุ๊ป 
209.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ถนอมพงษ์มีทรัพย์ ออยล์
210.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก เตียเจริญ
211.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ติวานนท์
212.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ตั้งเกรียงไกรปิโตรเลียม
213.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก เดชาพลออยล์ สาขา 1
214.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ดอยหล่อ 
215.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ดอนขุนห้วย 2
216.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ฑีฆเจริญค้าน้ำมัน
217.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ฐานิตา การปิโตรเลียม (มาบเอียง)
218.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส (บางพลี)
219.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ไชยนามกรุ๊ป
220.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ชุมชนเชิงมนต์
221.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ช.พานิชบริการ
222.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก จงรักษ์ ออยล์ เซอร์วิส
223.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก งามวงศ์วาน
224.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก เคเอสเอ็ม พนมสารคาม ปิโตรเลียม
225.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก เค มาร์ท บริการ
226.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก เขาเต่า แก๊สดี 
227.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก โกลด์รัช
228.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก แกรนด์ลีโอ
229.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก แก่งคอย  
230.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก แก่งกระจาน 
231.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก เก้าก้อง ปิโตรเลียม
232.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก กระบี่ บี.พี. 1999
233.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก Thai Advance Inspection พุทธบูชา 
234.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก SL Carcare 
235.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก 3เอ็ม คอนสตรัคชั่น
236.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก - อ้อมใหญ่ ปิโตรเลียม เซอร์วิส จำกัด
237.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก - อ้อมน้อยปิโตรเลี่ยมเซอร์วิส จำกัด
238.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก - หจก. ขอนแก่นสมบูรณ์ปิโตรเลียม 
239.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก - สุขุมวิท 62
240.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก - สิงห์บุรี
241.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก - สายเอเซีย (2)
242.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก - สายเอเซีย (1)
243.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก - สสินธร
244.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก - ศิลาดาน (จิตรเจริญทรัพย์)
245.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก - แม่ริม
246.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก - เมืองสมุทรสาคร  พระราม 2 กม 16
247.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก  ฟ้าละดา 
248.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก - เพชรเกษม ก.ม.61
249.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก - พิษณุโลก
250.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก - พระราม 2 กม.77
251.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก - ประตูน้ำพระอินทร์
252.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก  แบ่งปัน 2012
253.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก - บายพาสชลบุรี
254.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก - บจก. เค.ซี.ออยล์ 
255.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก - น้ำน้อย
256.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก - นวลจันทร์
257.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก - นครอินทร์พัฒนา (ราชพฤกษ์ค้าแก๊ส)
258.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก - นครปฐม
259.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก - ทุ่งตะโก (2)
260.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก - ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ 2
261.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก - ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่
262.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก - ชลบุรี 101
263.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก - คลองครุ
264.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน อ่อนนุช 55
265.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน เหม่งจ๋าย
266.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน สูงเนิน 1 (Container1) 
267.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน สุขุมวิท กม.142 (พัทยา)
268.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน สุขุมวิท 99
269.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน สุขาภิบาล 1 (Container3)
270.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน ศรีราชา
271.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน วังมะนาว 2
272.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน โรงบรรจุแก๊ส เทพศิรินทร์ 
273.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน ระยอง กม.211
274.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน เมืองทองธานี
275.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน เมืองตาก 2
276.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน มิตรภาพ กม.134
277.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน มาบเอียง
278.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน ภิรพัฒน์ แก๊ส RB บางนา กม.15
279.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน เพชรบุรีตัดใหม่
280.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน เพชรเกษม 56 (Container2)
281.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน พิษณุโลก ทางหลวง 11 กม.228
282.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน พระราม 6
283.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน บายพาส สุราษฏร์ธานี (กม.5)
284.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน บ้านบึง
285.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน บ้านนาเดิม
286.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน บางนา กม.22
287.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน บรมราชชนนี กม.10 ขาเข้า
288.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน น. ทรัพย์เจริญ
289.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน ท่าชนะ
290.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน ขอนแก่น 2
291.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน ขอนแก่น 1
292.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน กำแพงเพชร
293.อินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมัน กระบี่ 2
294.อินทนิลสาขาสถานีน้ำมันบางจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ อี ออยล์
295.อินทนิลสาขาสถานีน้ำมันบางจาก ลาดพร้าว 80 
296.อินทนิลสาขาสตรีวิทย์ 2
297.อินทนิลสาขาสกก.เมืองอุบลราชธานี สาขา 2 
298.อินทนิลสาขาศรีนครินทร์สมิติเวช
299.อินทนิลสาขาศรีนครินทร์ 41
300.อินทนิลสาขาวิภาวดีรังสิต
301.อินทนิลสาขาวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
302.อินทนิลสาขาเลียบวารี
303.อินทนิลสาขาลำลูกกา (คลอง 1)
304.อินทนิลสาขาลพบุรี
305.อินทนิลสาขาราษฎร์บูรณะ 1
306.อินทนิลสาขารามอินทรา 71
307.อินทนิลสาขาราชพฤกษ์ 2
308.อินทนิลสาขาราชพฤกษ์
309.อินทนิลสาขารัตนกวี
310.อินทนิลสาขาระยอง 2
311.อินทนิลสาขาระยอง
312.อินทนิลสาขาเมืองสระบุรี
313.อินทนิลสาขาภูเก็ต
314.อินทนิลสาขาโพนทอง
315.อินทนิลสาขาเพื่อสวัสดิการสรรพาวุธทหารเรือ
316.อินทนิลสาขาเพชรศิกวัส
317.อินทนิลสาขาเพชรเกษม 92
318.อินทนิลสาขาพัทยาเหนือ
319.อินทนิลสาขาพัทยากลาง
320.อินทนิลสาขาพัฒนาการ 27
321.อินทนิลสาขาพัฒนาการ
322.อินทนิลสาขาพหลโยธิน ขาเข้า กม.59
323.อินทนิลสาขาพหลโยธิน กม.57
324.อินทนิลสาขาพหลโยธิน กม.22
325.อินทนิลสาขาพหลโยธิน 38
326.อินทนิลสาขาพรีเมี่ยมเอนเนอร์ยี่
327.อินทนิลสาขาพระราม 2 กม.12
328.อินทนิลสาขาพระราม 2 ก.ม.11
329.อินทนิลสาขาพรรณี กรีน ออยล์
330.อินทนิลสาขาปิ่นเกล้า-นครชัยศรี 4
331.อินทนิลสาขาปิโตรวัน  (ศรีกรีฑา)
332.อินทนิลสาขาปากน้ำ 2
333.อินทนิลสาขาปากช่อง
334.อินทนิลสาขาปั้มบางจาก บ้านโป่งราชบุรี
335.อินทนิลสาขาปั้มน้ำมันบางจาก-วัชรพล                
336.อินทนิลสาขาปั้มน้ำมันบางจาก-แปลงยาว
337.อินทนิลสาขาปั้มน้ำมันบางจาก รามคำแหง 164
338.อินทนิลสาขาบายพาสภูเก็ต 
339.อินทนิลสาขาบายพาส-ชลบุรี กม.1
340.อินทนิลสาขาบางพูน 2
341.อินทนิลสาขาบางปะกง
342.อินทนิลสาขาบางบัวทอง 2
343.อินทนิลสาขาบางบัวทอง 1
344.อินทนิลสาขาบางนา-ตราด กม.16
345.อินทนิลสาขาบางจาก หน้าพระลาน คอนสตัคชั่น
346.อินทนิลสาขาบางจาก ร่ำรวย ปิโตรเลียม
347.อินทนิลสาขาบางจาก บจก.ฉะเชิงเทราอนันตกิจ
348.อินทนิลสาขาบางจาก นวนคร
349.อินทนิลสาขาบางจาก - อุดมสุข (1)
350.อินทนิลสาขาบางจาก - หนามแดง
351.อินทนิลสาขาบางจาก - สุวินทวงศ์ (4)
352.อินทนิลสาขาบางจาก - สุวินทวงศ์ (2)
353.อินทนิลสาขาบางจาก - สุขุมวิท 39
354.อินทนิลสาขาบางจาก - สุขาภิบาล 1 (2)
355.อินทนิลสาขาบางจาก - สุขสวัสดิ์ (3)
356.อินทนิลสาขาบางจาก - สายไหม
357.อินทนิลสาขาบางจาก - สาขาบางบัวทอง (3)
358.อินทนิลสาขาบางจาก - สวัสดิการศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน
359.อินทนิลสาขาบางจาก - วัดกำแพง
360.อินทนิลสาขาบางจาก - ลาดพร้าว 101
361.อินทนิลสาขาบางจาก - ราษฎร์พัฒนา
362.อินทนิลสาขาบางจาก - รามอินทรา กม.14
363.อินทนิลสาขาบางจาก - รัตนาธิเบศร์
364.อินทนิลสาขาบางจาก - เพิ่มสิน-ออเงิน
365.อินทนิลสาขาบางจาก - เพชรเกษม 57
366.อินทนิลสาขาบางจาก - พระราม 3 (3)
367.อินทนิลสาขาบางจาก - พระราม 3 (2)
368.อินทนิลสาขาบางจาก - ปู่เจ้าฯ 2
369.อินทนิลสาขาบางจาก - ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี (3)
370.อินทนิลสาขาบางจาก - ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี (2)
371.อินทนิลสาขาบางจาก - ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี (1)
372.อินทนิลสาขาบางจาก - ปากน้ำ
373.อินทนิลสาขาบางจาก - ประชาชื่น
374.อินทนิลสาขาบางจาก - บางพลี
375.อินทนิลสาขาบางจาก - เทพารักษ์ กม.9
376.อินทนิลสาขาบางจาก - ทางรถไฟสายเก่า
377.อินทนิลสาขาบางจาก - โชคชัย 4
378.อินทนิลสาขาบางจาก - เจริญกรุงตัดใหม่
379.อินทนิลสาขาบางจาก - แคราย
380.อินทนิลสาขาบางจาก - เคหะบางพลี
381.อินทนิลสาขาบางจาก - คู่ขนานเอกมัย-รามอินทรา (4)
382.อินทนิลสาขาบางจาก - คู่ขนานเอกมัย-รามอินทรา (3)
383.อินทนิลสาขาบางจาก - คู่ขนานเอกมัย-รามอินทรา (2)
384.อินทนิลสาขาบางจาก - คู่ขนานเอกมัย-รามอินทรา (1)
385.อินทนิลสาขาบางจาก - โกสุมรวมใจ
386.อินทนิลสาขาบางจาก - กิ่งแก้ว
387.อินทนิลสาขาบางจาก - กำแพงเพชรปิโตรเลียม
388.อินทนิลสาขาบางจาก - กาญจนาภิเษก (2)
389.อินทนิลสาขาบางจาก - กรุงธนบุรี (2)
390.อินทนิลสาขาบางคล้า
391.อินทนิลสาขาบ่อวิน 2
392.อินทนิลสาขาบ่อวิน 1
393.อินทนิลสาขาบริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จำกัด (สาขาบางปะกง 1)
394.อินทนิลสาขาบริษัท สุวิมลเรียลเอสเตท จำกัด
395.อินทนิลสาขาบริษัท สิริกาญจน์ปิโตรเลียม จำกัด
396.อินทนิลสาขาบริษัท สินลาวัลย์ จำกัด
397.อินทนิลสาขาบริษัท สินปิ่นเกล้า จำกัด
398.อินทนิลสาขาบริษัท เวียงออยล์ จำกัด
399.อินทนิลสาขาบริษัท วินเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
400.อินทนิลสาขาบริษัท เพิ่มพูลปิโตรเลียม (9999) จำกัด
401.อินทนิลสาขาบริษัท เพิ่มคูณ จำกัด
402.อินทนิลสาขาบริษัท พรีเมี่ยมเอ็นเนอร์จี จำกัด
403.อินทนิลสาขาบริษัท พงษ์สุภาพรออยล์ จำกัด
404.อินทนิลสาขาบริษัท พงษ์วัฒน์ ออยล์ จำกัด
405.อินทนิลสาขาบริษัท บางขุนเทียน ปิโตรเลียม จำกัด
406.อินทนิลสาขาบริษัท เจริญราษบูรณะ จำกัด
407.อินทนิลสาขาบริษัท เคเอสเอ็ม ฉะเชิงเทรา ปิโตรเลียม จำกัด
408.อินทนิลสาขาบริษัท กฤตย์ จำกัด (สาขา 2)
409.อินทนิลสาขาบจก.เอส ดี ออยล์
410.อินทนิลสาขาบจก.อรรถสิทธิ์ปิโตรเลียม
411.อินทนิลสาขาบจก.กรกาลันต์ปิโตรเลียม
412.อินทนิลสาขาบจก. ต. ปราสาททองบริการ 2014
413.อินทนิลสาขานิมิตรใหม่ 2
414.อินทนิลสาขานิมิตรใหม่ 1
415.อินทนิลสาขาเทพารักษ์ กม.7
416.อินทนิลสาขาเทพารักษ์ กม.11
417.อินทนิลสาขาท่าใหม่ 2  
418.อินทนิลสาขาท่าใหม่ 1
419.อินทนิลสาขาท่าศาลา 
420.อินทนิลสาขาเชื้อเพลิงสวัสดิการทหารอากาศ
421.อินทนิลสาขาเชื้อเพลิงสวัสดิการกรมอุตุนิยมวิทยา
422.อินทนิลสาขาชัยภูมิ
423.อินทนิลสาขาชะอำปาร์ค
424.อินทนิลสาขาชวนชื่น
425.อินทนิลสาขาแจ้งวัฒนะ 22
426.อินทนิลสาขาจรัญสนิทวงศ์ 40
427.อินทนิลสาขาจรัญสนิทวงศ์
428.อินทนิลสาขาโครงการพานินี่พลาซ่า ลาดกระบัง
429.อินทนิลสาขาแคราย 2
430.อินทนิลสาขาคู่ขนานเอกมัย-รามอินทรา 5
431.อินทนิลสาขาคลองท่อม
432.อินทนิลสาขาขอนแก่น ยางตลาด
433.อินทนิลสาขาขอนแก่น มิตรภาพ
434.อินทนิลสาขากิจการสถานีบริการยานยนต์ สวัสดิการภายใน ฐท.สส.
435.อินทนิลสาขากาญจนาภิเษก ตะวันตก
436.อินทนิลสาขากาญจนาภิเษก 41
437.อินทนิลสาขากาญจนบุรี
438.อินทนิลสาขากะทู้
439.อินทนิลสาขากรุงเทพกรีฑา
440.อินทนิลสาขาVTC Gas and Oil (สีคิ้ว)
441.อินทนิลสาขาENCO
442.อินทนิลสาขาAOT สุวรรณภูมิ
443.อินทนิลสาขา สถานีบริการน้ำมันบางจาก ประยูรสมบูรณ์ทรัพย์ 
444.อินทนิลสหกรณ์เมืองนครปฐม
445.อินทนิลสหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด
446.อินทนิลสถานีบริการน้ำมันบางจาก-บริษัท เคเอสเอ็ม อัมพวาปิโตรเลียม จำกัด
447.อินทนิลสถานีบริการน้ำมันบางจาก เอ็ม ทู บี เทรดดิ้ง 
448.อินทนิลสถานีบริการน้ำมันบางจาก สัมฤธิผลปิโตรเลียม
449.อินทนิลสถานีบริการน้ำมันบางจาก สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว
450.อินทนิลสถานีบริการน้ำมันบางจาก บรมราชชนนี กม.23 (ขาออก)
451.อินทนิลสถานีบริการน้ำมันบางจาก บจก. ชิดบุญ
452.อินทนิลสถานีบริการน้ำมันบางจาก เคเอสเอ็ม ไฮ  เอ็นเนอร์ยี  
453.อินทนิลสถานีบริการน้ำมันบางจาก - อ้อมน้อย
454.อินทนิลสถานีบริการน้ำมันบางจาก - สามพราน (2)
455.อินทนิลสถานีบริการน้ำมันบางจาก - สามพราน (1)
456.อินทนิลสถานีบริการน้ำมันบางจาก - มหาชัย
457.อินทนิลสถานีบริการน้ำมันบางจาก - เพชรเกษม
458.อินทนิลสถานีบริการน้ำมันบางจาก - นาโคก (2)
459.อินทนิลสถานีบริการน้ำมันบางจาก - นครชัยศรี (2)
460.อินทนิลสถานีบริการน้ำมันบางจาก - นครชัยศรี (1)

 

16 ม.ค. 64 - 28 ก.พ. 64
drop-water